Predmet
Pracovné ponuky za

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, komunikatívnosť, znalosť štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu materskej školy: [email protected]

Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 28.6.2024

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484