Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné PC znalosti- balík MS Office.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
kópie dokladov o vzdelaní
Uvedené zašlite na e- mail: [email protected]
Alebo poštou na adresu školy: Základná škola, Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863,052/7888863
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Chovan, riaditeľ školy
0911 422 946