Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Úplné stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika.
Vzdelanie podmienkou!
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná a duševná spôsobilosť
-znalosť štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
-ochota učiť sa

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu školy: [email protected]

Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 28.6.2024

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484