Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kósu Schoppera 22, Rožňava
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
111
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- prihláška do výberového konania
- štrukturovaný životopis
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách
- osobné, duchovné a morálne predpoklady
- flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Kósu Schoppera 22
04801 Rožňava
https://kzsms-zs.edupage.org/
+421908970481
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Lilková
0908970481