Predmet
Pracovné ponuky za

Vychovávateľ

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Mudroňa 3, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
80% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
413
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zaradenie do platovej triedy 4 – 7 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 938,00 – 1267,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po 3 mesiacoch osobný príplatok.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základy balíka MS Office
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov).
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.).
Požadované doklady posielajte do 14.6.2024 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
P. Mudroňa 3
03601 Martin
https://www.zsmudrona.sk/
0434230059, 0917 233 710
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Krížo
+421 917 233 710