Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Vyšné Ružbachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom na užívateľskej úrovni - Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v učiteľskom odbore
absolvent, samostatný pedagogický zamestnanec, kategória učiteľ
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
fotokópie dokladov o vzdelaní

Žiadosť je potrebné doručiť poštou na adresu školy alebo emailom na adresu: [email protected], [email protected]

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vyšné Ružbachy 330
06502 Vyšné Ružbachy
https://zsvysneruzbachysl.edupage.org/
0524282031
Kontaktná osoba
PhDr. Daniela hrehová, PhD., MBA
052 4282031