Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné PC znalosti- balík MS Office, edupage.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa učiteľstva, najvhodnejšie v uvedenej aprobácii (Fyzika - chémia).
- ochota pracovať na sebe, vzdelávať sa a rozvíjať nové formy a metódy učenia
- komunikatívnosť, kolegiálnosť, sebestačnosť a proaktívny prístup
- organizačné schopnosti, zodpovednosť, lojalita a flexibilita
- empatia, tvorivosť a trpezlivosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať elektronicky na adresu: [email protected] , príp. doručiť poštou, alebo osobne na adresu školy: Základná škola, Sládkovičova 501/15, 05916 Hranovnica

K žiadosti je potrebné priložiť:

- profesijný životopis, motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863,052/7888863
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Chovan, riaditeľ školy
0911 422 946