Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
G. Bethlena 41, Nové Zámky
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
576
Platové podmienky
od 1 161,50 € - plat bude určený v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel ...
Vzdelanie
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis vo forme europasu
- fotokópia - doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
G. Bethlena 41
94001 Nové Zámky
https://zsbethlena.edupage.org/
0356407010,0356913311,035/6913311
Kontaktná osoba
Drugová Darina
+421356913311