Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarovce 426, Šarovce
Aprobácia
Dejepis, Geografia, Matematika
Termín nástupu
22.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
146
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, Word, OpenOffice, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponuka platí pre oddelenie s vyučovacím jazykom maďarským.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Šarovce 426
93552 Šarovce
https://zssarovce.edupage.org/
0367792058,036/7792058
Kontaktná osoba
PaedDr. Zuzana Líšková
0367792058