Predmet

Upratovačka

Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. SNP 9, Piešťany
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
648
Platové podmienky
Plat bude zohľadňovať zákon 553/2003 a Nariadenie vlády SR 220/2022 Z.z., ktorým sa určujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Funkčný plat upratovačky (833,50 Eur)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Podmienkou je fyzická zdatnosť a zmysel pre poriadok a čistotu.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis je možné doručiť osobne, alebo mailom [email protected], najneskôr do 24.06.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
92126 Piešťany
https://gypy.edupage.org/
0337621830,0337624007,0337989311,033/7989311
Kontaktná osoba
Zuzana Ruľáková
0337989331