Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. SNP 9, Piešťany
Aprobácia
Ekonomika, Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
648
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov prace uchádzača (funkčný plat od 1161,50 Eur pre začínajúceho učiteľa)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.
Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom je možné doručiť osobne, ale aj mailom [email protected] najneskôr do 24.6.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
92126 Piešťany
https://gypy.edupage.org/
0337621830,0337624007,0337989311,033/7989311
Kontaktná osoba
Mgr. Radim Urban
0337989333