Predmet

Zástupca riaditeľa

Slobodná škola - Súkromná základná škola, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Galaktická 9, Košice
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude určený v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné používanie počítača, ochota učiť sa efektívne pracovať a aktívne využívať IT, kancelársky balík Google Workspace (gmail, kalendár, tabuľky, dokumenty, v prípade potreby doučíme; formuláre vítané).
Vzdelanie
vysokoškolské 2. stupňa, splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti a pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Minimálna prax 5 rokov.
Ďalšie požiadavky
Do rozrastajúceho sa tímu Slobodnej demokratickej školy Košice hľadáme na plný / čiastočný úväzok zástupcu / zástupkyňu riaditeľa s výhľadom na budúcu pozíciu riaditeľa školy. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia. Zachováme ich motiváciu objavovať a meniť svet, ktorý im odovzdávame. Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania vedie nitrianska univerzita UKF. Náš skúsený tím zahŕňa aj psychológa, špeciálneho pedagóga, podporu inklúzie a odborné i legislatívne poradenstvo. Súčasťou úväzku je aj rôznorodá práca podľa potrieb školy. Prácu na sebe a schopnosť zmeny u nás samých považujeme za kľúčový bod pre prácu v Slobodnej škole. Chceme totiž aby bola táto škola o zmene. Naša organizácia sa rozvíja, od každého jednotlivca sa očakáva, že sa prispôsobí vnútornej dynamike organizácie postavenej na demokratických a holakratických princípoch.

NIEČO O NÁS:
Kto? https://slobodnaskola.sk/nas-tim/
Prečo? https://slobodnaskola.sk/inspiracia/
Komu? http://slobodnaskola.sk/#detaily
FB? https://www.facebook.com/slobodnaskolask
FAQ? https://slobodnaskola.sk/denni-ziaci/, https://slobodnaskola.sk/domskolaci/
Ďalšie otázky? https://slobodnaskola.sk/kontakty/
Podporte nás! https://slobodnaskola.sk/podporte-nas/

NÁPLŇ PRÁCE:
- zabezpečovanie komplexných úloh v oblasti pedagogiky, legislatívy, organizácie, administratívy, vedenia ľudí a riadenia,
- aktívna účasť na tvorbe a implementácii koncepcie Slobodnej školy v duchu demokratických hodnôt a holakracie,
- kŕmenie jednorožcov a zberateľov štatistických výkazov.

OČAKÁVANÉ OSOBITÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:
-rešpektujúci prístup k ľuďom (a deti sú tiež ľudia), kritické myslenie a dobrodružnosť.
-vnútorná motivácia poznávať (sa), učiť (sa) a neustále na sebe pracovať.
-dlhodobý záujem o slobodné demokratické vzdelávanie, rešpektujúcu komunikáciu, inklúziu apod..
-kreativita, samostatnosť, flexibilita, reziliencia, zvládanie nepohody a krízových situácií.
-ochota pracovať s každým žiakom bez ohľadu na jeho znevýhodnenie.
-ochota a zdravotné predpoklady byť so žiakmi vonku a vo voľnej prírode za každého počasia.
-vnútorná motivácia rozvíjať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach (nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie krízových situácií, inklúzia, komunitné vzdelávanie...).
-schopnosť zaradiť sa do holakratického zriadenia školy.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: Galaktická 9, územie mesta Košice, okres Košice-okolie.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, maximálny príspevok na stravovanie, zapožičanie služobného auta, notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie, intenzívne sebaspoznávanie. Priama otvorená komunikácia medzi kolegami, neustále učenie sa.

VÝHODOU JE:
-vzdelanie v oblasti osobnostného rastu, rešpektujúcej komunikácie, sebapoznávania a EQ
-angličtina, nemčina, posunkový či iný jazyk na komunikačnej úrovni
-predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi / starostlivosťou o ne, dobrovoľníctvo
-predchádzajúce skúsenosti so slobodným (demokratickým/samoriadeným) vzdelávaním, zvedavosť
-špecifická zručnosť alebo záľuba vhodná na neformálne vzdelávanie detí (hra na hudobný nástroj, aktívny šport, záľuba v umení a pod.)
-vodičský preukaz, aktívne šoférovanie
- hygienické minimum (RUVZ)

So životopisom zasielajte aj motivačný list, prečo by ste chceli pracovať v rámci slobodného demokratického vzdelávania.

Nakoľko od našich uchádzačov očakávame čítanie s porozumením ako základný predpoklad spolupráce, na životopisy zasielané BEZ MOTIVAČNÉHO LISTU NEBUDEME REAGOVAŤ. Tento list má zodpovedať približne tieto otázky:

- v čom ma zaujala vaša Slobodná škola?
- v čom vidím práve tento spôsob/model vzdelávania ako obohacujúci pre dieťa, spoločnosť, atď.?
- v čom naopak vnímam možné nezhody v tom, ako vidím/chápem ja vzdelávanie verzus to, aké sú východiská Slobodnej školy/slobodného demokratického prístupu k vzdelávaniu?
- v čom vidím svoje prínosy pre Slobodnú školu?
- v čom vidím prínosy Slobodnej školy pre seba?
- ako chápem svoju slobodu, či slobodu detí/iných ľudí? Apod.
- aké sú zdroje vášho učenia sa?
- ako sa v mojom živote vyskytuje sebariadenie, sebaorganizovanie?
- aké rizika spolupráce s nami vidíte?

Inzerát ponechávame zverejnený do zmazania, nakoľko sme rastúca organizácia a dlhodobo hľadáme kolegov s potenciálom pre našu školu. Všetkých vybraných uchádzačov budeme včas kontaktovať. Prosíme, nekontaktujte nás poštou, telefonicky, ani emailom, či je inzerát aktuálny ani či vieme reagovať na včera zaslaný životopis. Obratom reagovať nevieme. Životopisy a motivačné listy jednotlivých uchádzačov však pozorne spracovávame a v prípade, že pre nás budete na základe Vašich dokumentov vhodným uchádzačom, budeme Vás kontaktovať.

KONTAKT: 0948223247 [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Galaktická 9
040 22 Košice
www.slobodnaskola.sk
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Maliňáková
0948223247