Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Wolkerova 10, Bardejov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
635
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite všetky potrebné doklady emailom, poštou, alebo osobne do 28.6.2024 na riaditeľstvo školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Wolkerova 10
08501 Bardejov
https://zswolkerovabj.edupage.org/
0544723308,054/4723308
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Ontkaninová
0911 747 574