Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budovateľská 32, Komárno
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
309
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z a Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Min. mzda 1161,50 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, Outlook, EduPage na bežnej používateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s tel. kontaktom
Profesijný životopis - kópie dokladov o vzdelaní
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 a ods. 7 Zákona č. 138/219 Z.z.
Zdravotná spôsobilosť
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32
94501 Komárno
sosoaskn.edupage.org
0357740054,0357740056
Kontaktná osoba
Mgr. Viktor Szabó
0905252445