Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Plavecký Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
184
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, Excel, práca s Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- Organizovanie a vedenie výchovno-vzdelávacích aktivít
- Plánovanie a realizácia kreatívnych, športových a vzdelávacích činností
- Komunikácia s rodičmi a spolupráca s pedagógmi školy
- Zabezpečenie bezpečnosti a pohody detí

Požiadavky:
- Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru (výhodou, ale nie je podmienkou)
- Skúsenosti s prácou s deťmi
- Zodpovednosť, spoľahlivosť a empatia
- Kreativita a schopnosť motivovať deti
- Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
- Bezúhonnosť (predloženie výpisu z registra trestov)
- Kurz prvej pomoci (výhodou)

Ponúkame:
- Stabilné zamestnanie v príjemnom prostredí po boku super kolegov/kolegýň
- Možnosť ďalšieho vzdelávania a profesijného rastu
- Príležitosť pracovať s deťmi a prispieť k ich rozvoju

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Plavecký Štvrtok 351
90068 Plavecký Štvrtok
www.zsplavstvrtok.edu.sk
0347793274,0347747804
Kontaktná osoba
Andrea Duláková
0904942842