Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Svinná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Svinná 131, Svinná
Aprobácia
Biológia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
222
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy, mierne pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa učiteľstva v uvedenej aprobácii (prioritne MAT)
- ochota pracovať na sebe, vzdelávať sa a rozvíjať nové formy a metódy učenia v duchu aktuálnej reformy
- komunikatívnosť, kolegiálnosť, sebestačnosť a proaktívny prístup
- organizačné schopnosti, zodpovednosť, lojalita a flexibilita
- empatickosť, tvorivosť a trpezlivosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať skeny elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy.

K žiadosti je potrebné priložiť:

- profesijný životopis, motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Svinná 131
91324 Svinná
https://zivaskola.edupage.org/
0326487212,0911462226,0911 462 226
Kontaktná osoba
Peter Králik
0911 462 226