Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. L.Svobodu 4, Banská Bystrica
Aprobácia
Dejepis, Geografia, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Abrobácie: SJL - DEJ, SJL - GEG, SJL - MAT
Pedagogická prax - min. 1 rok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Nám. L.Svobodu 4
97409 Banská Bystrica
www.zsnrbb.info
0484726533
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Hubáčková
+421484230088