Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
plat minimálne od 1.240 eur, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce s PC (word, excell, internet, e-mail, powerpoint)
Vzdelanie
podľa zákona č.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov a Vyhlášky 1/2020 Z. z.. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch , príloha č. 10 k vyhláške 1/2020
Stupeň vzdelania : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na psychológiu
Ďalšie požiadavky
Do nášho pracovného tímu hľadáme niekoho, kto:

 rozumie práci psychológa, je vnímavý, chápavý a podporujúci
 má zodpovedný a trpezlivý prístup
 príjemne a zrozumiteľne komunikuje
 je otvorený spoznávaniu, hľadaniu a skúšaniu nového
 je tímový hráč s chuťou rásť a rozvíjať seba aj iných


Ponúkané benefity:
 podporujúci a spolupracujúci kolektív
 príjemné pracovné prostredie
 podpora pri osobnom i pracovnom raste
 vnímavé vedenie

Svoje žiadosti s:
- telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
- štruktúrovaným profesijným životopisom s presným popisom praxe (mesiac/rok od - do),
- kópiou dokladov o vzdelaní a praxi (vysokoškolský diplom),
- súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 28.06.2024 na adresu: :
Stredná odborná škola J. A. Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5
95823 Partizánske
https://sospe.edupage.org/
0387479112
Kontaktná osoba
Monika Miková
0387479119