Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Spojená škola, Vrbové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
77
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, MS Office, Libre Office, Canva
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre prácu učiteľa v zmysle § 9 ods. 1, 4 a § 10 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Výtvarné, hudobné, športové zručnosti sú vítané.
Ide o pozíciu učiteľ v špeciálnej materskej škole.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9
92203 Vrbové
https://spojenaskolavrbove.edupage.org/
0337792324
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Jirků
0917412316