Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Kráľová pri Senci

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kráľová pri Senci 560, Kráľová pri Senci
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
86
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od skúseností a praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v prílohe č. 1 – I. časť učiteľ materskej školy). Možnosť prijať aj nekvalifikovaného zamestnanca s podmienkou začatia pedagogického vzdelávania do 2 rokov od nástupu do zamestnania.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kráľová pri Senci 560
90050 Kráľová pri Senci
www.materskaskola-kralova.sk
0904467747,45901137
Kontaktná osoba
Martina Konečná
0221292220