Predmet

Upratovačka

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 4
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Práca upratovačky v Školských dielňach

Pracovná doba od 12:00 hod. do 18:30 hod. v pracovných dňoch

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Bačík, vedúci školských dielní
kontakt: +421 940 511 625.

Plat zamestnanca bude v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 4

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
https://sosdrev.edupage.org/
0911 703 569
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0940 511 625