Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola veterinárna, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca
Aprobácia
Veterinárna starostlivosť
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
321
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom, internetom, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
• Ovládanie štátneho jazyka
• Bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:
• zodpovednosť
• spoľahlivosť
• dôslednosť
• precíznosť
• vysoké pracovné nasadenie
• komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
• Veterinárna prax výhodou

Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis s popisom praxe
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2
04017 Košice-Barca
www.sosvet.sk
0556855347,055/6855347
Kontaktná osoba
Mária Ivanová
0556855347