Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
34%
Počet študentov školy
155
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Možnosť doplniť úväzok inými predmetmi.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Horné Otrokovce 137
92062 Horné Otrokovce
www.hotrokovce.edupage.org
0337446103
Kontaktná osoba
Mgr.Júlia Vozáriková
0337446103