Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
287
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Anglický jazyk výhoda.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené odklady posielajte poštou alebo mailom na [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom
https://zslehotapodvt.edupage.org/
0465468270,0918932961,046/5468270
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Gajdošová
0907986075