Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola Felix, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Zavarská 9, Trnava
Termín nástupu
21.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Kancelársky balík MS Office - pokročilý, Internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
KTO SME
Škola FELIX vytvára prostredie s partnerským, rešpektujúcim a láskavým prístupom k žiakom a ich rodičom. Podporujeme individuálny prístup ku vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého rozvíjame jedinečné schopnosti každého žiaka.

DO NÁŠHO TÍMU HĽADÁME UČITEĽA/KU, ktorý/á:
- súznie s modernými pedagogickými metódami a prístupmi k výučbe
- podporuje individuálne vzdelávacie potreby a záujmy každého žiaka
- vytvára stimulujúce prostredie, podporuje aktívne učenie a tvorivosť
- spolupracuje s kolegami na vývoji a implementácii nových prístupov vo vzdelávaní
- prirodzene vníma hodnoty a charakter školy
- má schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznorodými skupinami žiakov, rodičmi a kolegami

ČO PONÚKAME?
- spolupracujúci kolektív
- príjemné pracovné prostredie
- priestor a podmienky na profesionálny rast
- podporu, vzájomnú inšpiráciu, spoluprácu a zdieľanie nápadov
- možnosť podporovať a rozvíjať jedinečné schopnosti a potreby každého žiaka
- materiálna podpora

ČO OČAKÁVAME?
- výučbu predmetu na čiastočný úväzok
- osvojenie si školských princípov, hodnôt a vízie školy
- práca s Edupage, MS Office, Google Space
- účasť na pravidelných aktivitách školy
- znalosť uplatňovaných metód (napr. Hejného metóda) je výhodou, nie je však nevyhnutná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola Felix
Ulica Zavarská 9
91728 Trnava
www.felixtrnava.sk
0918 105 888
Kontaktná osoba
Lucia Krajčovičová
0918105888