Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Malčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 175, Malčice
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Excel, Word, znalosť školského stravovacieho programu
Vzdelanie
- Úplné stredné odborné vzdelanie (oblasť potravinárstva alebo spoločného stravovania)
- Úplné stredné všeobecné vzdelanie, doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
prax v oblasti školského stravovania
samostatnosť, zodpovednosť
zdravotná spôsobilosť
odborná spôsobilosť pre prácu v potravinárstve
bezúhonnosť.

Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, 072 06 Malčice, alebo e-mailom na adresu [email protected] do 09.08.2024.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú odborné, kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 175
07206 Malčice
https://zsmalcice.edupage.org/
056/6496201,056 64 96 201
Kontaktná osoba
PaedDr. Martin Prepiora
0566376180