Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plevník-Drienové 284, Plevník-Drienové
Aprobácia
Geografia, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,

- kladný a trpezlivý prístup k deťom, kreativita, empatia,

- tímová spolupráca,

- flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Dominika Tatarku
Plevník-Drienové 284
01826 Plevník-Drienové
https://zsplevnik.edupage.org/
0424382185,0918 164 790
Kontaktná osoba
Mgr. Želmíra Cingelová
0911848366