Predmet

Mentor

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 11/8A, Budimír
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
575
Platové podmienky
Hrubá mzda môže dosiahnuť pri polovičnom úväzku 1 050 eur.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské zručnosti - MS Office, Ofice 365, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. + minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky
Ponuka je určená pre tých, ktorí majú pedagogickú prax MIN. 5 rokov ako učiteľ ZŠ alebo SŠ, záleží im na budúcnosti vzdelávacieho systému a chcú prispieť k jeho rozvoju.

Ako mentor sa budete venovať kolegom - pdg. zamestnancom škôl v regióne Košice - okolie.
Vaša agenda: mentoring a konzultácie s učiteľmi v ZŠ, príprava a realizácia workshopov v stanovených oblastiach/témach, účasť na vzdelávaniach určených pre mentorov a individuálny sebarozvoj.

Podmienka: Váš úväzok je podmienený existenciou iného súčasne prebiehajúceho úväzku v ZŠ/SŠ (musíte byť súčasne praktizujúci/a učiteľ/ka), ktorý bude od 1.9.2024 max. v rozsahu 1 - 11 hodín týždenne sústredených do 1, max. 3 pracovných dní.
Ďalšie Vaše otázky radi zodpovieme telefonicky alebo osobne v rámci osobného pohovoru.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: ZŠ v okrese Košice-okolie, kancelária RCPU Hlavná 19/11, Budimír

Ak Vás ponuka zaujala a chcete sa zaradiť do výberového konania, vyplňte prosím tento dotazník:
https://forms.gle/Rxk3ZwHqsx87D3S98 a zašlite svoj životopis na mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Školská 11/8A
04443 Budimír
www.zsbudimir.edupage.org
055/7295650, 0910 737371
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0910 737 371