Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Banské

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Banské 239, Banské
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.6.2024
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
164
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, práca s internetom
Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú – 01.09.2024 - 31.08.2025,
- rozsah úväzku - 75%,
- požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: [email protected], [email protected] do 25.06.2024,
- na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní iba vybraní uchádzači,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Banské 239
09412 Banské
https://zsbanske1.edupage.org/
0574490270,0574990482,0918633645
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Olejarová
0915366105