Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J.V.Dolinského 2, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail: [email protected] najneskôr do 15.6.2024
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.
Telefonický kontakt: 0910 800 250

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
J.V.Dolinského 2
03601 Martin
https://zsdolinmt.edupage.org/
0434281423,+421910800250
Kontaktná osoba
Ivan Hrozienčik
0910800250