Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smižany
Termín nástupu
27.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
675
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom minimálne na úrovni pokročilý, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výhodou je schopnosť vyučovať hudobnú výchovu na druhom stupni.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- štruktúrovaný životopis (priebeh vzdelania, priebeh zamestnaní, číslo telefónu, e-mailová adresa)
- súhlas so spracovaním osobných údajov s originálnym podpisom (tlačivo na https://www.zssmizany.sk/upload/dokumenty/ziadosti-formulare/suhlas-spracovanie-osobnych-udajov-uchadzaci.pdf ).
- Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy tak, aby u zamestnávateľa boli najneskôr 10.06.2024 do 14.00 hod. (doručiť poštou, alebo osobne). Elektronicky zaslané žiadosti a reagovanie na ponuku z webovej stránky neakceptujeme.
Prosím neposielať doklady, ktoré zamestnávateľ nepožaduje (ako napr. diplom, maturitné vysvedčenie a pod.).
Všetci uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kritériá, budú pozvaní na pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 3
05311 Smižany
www.zssmizany.sk
0534150061,053 4150061
Kontaktná osoba
Jana Vozárová
0534150061