Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica slobody 1, Košice-Západ
Aprobácia
Anglický jazyk, Hudobná výchova, Ruský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 1161,5 €)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Iné požiadavky: Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom. Profesionalita, zodpovednosť, čestnosť a tvorivosť.
Schopnosť pracovať v tíme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica slobody 1
04011 Košice-Západ
https://zsslobody1.edupage.org/
0556429026
Kontaktná osoba
ZŠ Slobody 1, Košice
0911220763