Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Perín-Chym

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Perín 145, Perín-Chym
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Od úspešného uchádzača pred uzatvorením pracovnej zmluvy budeme požadovať - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon učiteľa nie staršie ako tri mesiace, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Doplňujúce informácie:
- uprednostňujeme uchádzača so znalosťou anglického jazyka,
voľné pracovné miesto je s nástupom od 26.08.2024
- O termíne uskutočnenia výberového konania bude uchádzač včas informovaný.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Požadované doklady je potrebné zaslať do 30. 06. 2024 na adresu:
Obec Perín - Chym, Perín 180, 044 74 Perín, [email protected]


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Perín 145
04474 Perín-Chym
https://zsperin.edupage.org/
+421948 050 058,0911 785 538
Kontaktná osoba
Obec Perín - Chym
0903560091