Predmet

Vedúci školskej jedálne

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
318
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Vzdelanie
- Úplné stredné odborné vzdelanie (oblasť potravinárstva alebo spoločného stravovania)
- Úplné stredné všeobecné vzdelanie, doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár
- Pracovná prax v spoločnom stravovaní min. 3 roky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce s potravinami
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
Ďalšie požiadavky
Zodpovednosť, ústretovosť, organizačné schopnosti

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi:
SOŠ stavebná – ÉszKI, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky- požadované doklady stačí poslať emailom na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
94001 Nové Zámky
https://sosstavnz.edupage.org/
0356401077,035/6401 077
Kontaktná osoba
sekretariát riaditeľky
0356401077