Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 20, Prešov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
821
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto na dobu neurčitú. Škola je plneorganizovaná (41 tried) na sídlisku Sekčov v Prešove. Cvičná škola PU.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Šrobárova 20
08001 Prešov
https://zsspo.edupage.org/
0517703102,051/7703102
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Mačej
0517703102