Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
270
Platové podmienky
Základný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1. 9. 2023 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a Internet,
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom o dosiahnutom vzdelania,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Iné súvisiace požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony,
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce 179
08205 Šarišské Bohdanovce
www.zmsb.sk
0517781132, 0911413628
Kontaktná osoba
PaedDr. Marián Vadas
0905748556