Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Kollára 896, Malacky
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Základná zložka funkčného platu: 1240,00 – 1696,50 EUR (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Ďalšie požiadavky
Všetky požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 30. 06. 2024 do 12,00 h na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: [email protected]. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na telef. čísle +421907864432, kontaktná osoba: Martina Novotová, riaditeľka materskej školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Kollára 896
90101 Malacky
https://msmalacky.edupage.org/
0347722284,0907 864 432
Kontaktná osoba
Martina Novotová
0907 864 432