Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná Súča 242, Horná Súča
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
277
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Exel, Powerpoint, Edupage výhodou
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Úplné stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Vzdelanie podmienkou!
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, komunikatívnosť, empatický, trpezlivý a pozitívny vzťah k deťom, zmysel pre tímovú prácu, ochota učiť sa, zdravá miera kreativity, sebareflexia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Horná Súča 242
91333 Horná Súča
https://zshornasuca.edupage.org/
0326493231,032/6493231
Kontaktná osoba
Bc. Alena Švajdová
0911622126