Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Valaská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
150
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet, edupage, AsC agenda, vítaná práca s interaktívnou tabuľou.
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme človeka komunikatívneho, zodpovedného, flexibilného, kreatívneho, so záujmom pracovať na sebe, vzdelávať sa a podieľať sa na rozvoji.

K žiadosti o prijatie je potrebné doložiť aj kópie o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0902 182 837
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
0903777798