Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 1, Bernolákovo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Na vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie požadujeme ukončené stredoškolské vzdelanie - učiteľka v materskej škole alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa aprobácia predškolská pedagogika alebo špeciálna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce: samostatná pedagogická činnosť

Osobnostné predpoklady, zručnosti a očakávania:
- empatický prístup a skúsenosti s výchovno-vzdelávacím prostredím
- trpezlivá osoba s proaktívnym a profesionálnym prístupom k práci
- zabezpečenie vzdelávania aj zážitkovou formou
- zdravá miera kreativity
- sebareflexia, individuálny prístup k deťom aj rodičom a chuť do práce

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Komenského 1
90027 Bernolákovo
https://msbernolakovo.edupage.org/
45993552,+421917856803
Kontaktná osoba
Andrea Oberta
+421917856803