Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Liečebno - výchovné sanatórium, Poľný Kesov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
30.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, MS Word, Excel, PowerPoint, elektronická triedna kniha
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z.z.
Ďalšie požiadavky
práca so žiakmi s diagnózami: ADHD, vývinové poruchy učenia,
8 žiakov v triede
individuálny prístup ku každému dieťaťu
možnosť ubytovania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
95115 Poľný Kesov
https://lvspolnykesov.edupage.org/
0377787121, 0911326426
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Zámečníková
0911326426