Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola železničná v Košiciach, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palackého 14, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Elektrotechnika, Oznamovacia a zabezpečovacia technika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
318
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa platnej vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/173/20230901
Ďalšie požiadavky
Škola ponúka možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola železničná v Košiciach
Palackého 14
04001 Košice-Staré Mesto
www.soszke.edupage.sk
+421556222584
Kontaktná osoba
Korlová Erika
+421556228363