Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Papradno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Papradno 312, Papradno
Aprobácia
Fyzika, Technika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
168
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výška úväzku v závislosti od aprobácie.

Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 11.6.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Papradno 312
01813 Papradno
https://zspapradno.edupage.org/
0424393361,0903697998,0908728564
Kontaktná osoba
Ľubica Sokolíková
0910628998