Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu, Čakany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čakany 7, Čakany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word - pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
komunikačné zručnosti, organizačné schopnosti , samostatnosť, zodpovednosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu
Čakany 7
93040 Čakany
https://lvszscakany.edupage.org/
0315602972,031/5693504, 0908181736
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Némethová
0908181736