Predmet

Údržbár

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Max. hrubá mzda podľa počtu odpracovaných rokov v rozmedzí 709 Eur- 851 Eur. Minimálna mzda (750 Eur) garantovaná. Po 3 mesiacoch + osobný príplatok.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
stredné odborné učilište
stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:
- žiadosť
- životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný kandidát predloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
Ďalšie požiadavky
Relevantné pracovné skúsenosti-zručnosť v obore voda, kúrenie, drobné zámočnícke práce, zimná a letná údržba areálu materských škôl, kosenie. Zamestnanec vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

- vodičský preukaz B
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- flexibilnosť, samostatnosť a spoľahlivosť
- komunikačné schopnosti

Benefit: +5 dní dovolenky, týždenný pracovný čas 37,5h. Pracovná doba od 7:00 do 15:00 h.

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu školy: [email protected]
Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 14.6.2024

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484