Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola, Jarovnice 464, Jarovnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarovnice 464, Jarovnice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
368
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy
a dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ
SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
fotokópie dokladov o vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Jarovnice 464
Jarovnice 464
08263 Jarovnice
www.zsjarovnice464.edupage.org
0911 552 410
Kontaktná osoba
Ing. Eva Srnková
0911 552 410