Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichnerova 22, Senec
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky 4. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Office, Teams, Zoom
Vzdelanie
Požadujeme: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Centrum poradenstva a prevencie Senec, príjme do pracovného pomeru 2 psychológov. Jedná sa o plné úväzky.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ 2.stupňa v odbore psychológia, komunikačné zručnosti, zodpovedný prístup k práci, flexibilita, prax v odbore vítaná
Náplň práce:
Pripravuje a realizuje preventívne a intervenčné skupinové programy, práca s triedami s problémom, individuálna diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami, krízová intervencia, spolupráca so školami a ďalšími spolupracujúcimi subjektami, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov.
Termín nástupu:
dohodou
Odmeňovanie:
Podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť:
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

-žiadosť o prijatie do zamestnania
-životopis
-motivačný list
Požadované dokumenty zasielajte do 17.06.2024 na e-mail:
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Lichnerova 22
90301 Senec
www.poradnasenec.sk
45926708,0245926708
Kontaktná osoba
PhDr. Zuzana Hrabovská, PhD., MBA
+421 948 222 901