Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
497
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC a internetom, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
privítame zodpovedný, aktívny prístup k pracovným i mimoškolským povinnostiam, kreativitu, inovátorstvo, vzťah ku gymnastike a individuálnym športom.
Na pohovor budú pozvaní iba vybraní účastníci na základe ich aprobácie, životopisu, príp. motivačného listu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ing. O. Kožucha 11
05201 Spišská Nová Ves
https://zskozuchasnv.edupage.org/
0534426743
Kontaktná osoba
Bohuslav Vaľko
0905443136