Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Korňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ústredie 533, Korňa
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2024
Rozsah úväzku
85% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
156
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, Excel, práca s interaktívnou tabuľou a edupage, MS Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ústredie 533
02321 Korňa
https://zskorna.edupage.org/
041/4353220,041/4353219,0414353220
Kontaktná osoba
Marcela Padyšáková
0918399108