Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sitnianska 32, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
555
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 173/2023 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti prosím posielať do 20.06.2024. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sitnianska 32
97411 Banská Bystrica
https://zssitbb.edupage.org/
0484170686,+421 915 498 474
Kontaktná osoba
Ing. Tatiana Hrčáková
0915498474